Sebekoučink jako nástroj zvládání rodičovské role

30.06.2022

Práce pro rodinu s sebou přináší velkou psychickou i fyzickou zátěž, může být zdrojem stresu a vyčerpání. Mnohdy si ve své touze být dobrým rodičem neuvědomujeme své vlastní potřeby a nehledáme způsob, jak je naplnit. V tomto sebezkušenostním semináři se seznámíte se základy sebekoučinku a jeho fungování; poznáte několik základních sebekoučovacích technik, díky kterým si jasněji uvědomíte, kde se nyní nacházíte a kam směřujete. Posílíte vlastní sebedůvěru, ujasníte své priority, cíle a potřeby nutné k jejich dosažení. Získáte tipy, jak v nastartovaném přístupu vytrvat i v dalších dnech.