Semináře pro vedoucí pracovníky

Semináře jsou zážitkově vedené, zaměřené na konkrétní situaci, ve které se daná organizace nachází. Je možné je realizovat v různé délce od dvouhodinnových setkání až po celodenní seminář.


KoučinkIndividuální nebo skupinový, zaměřený na rozvoj jednotlivých pracovníků, pracovních vztahů a celkové atmosféry na pracovišti.