AKTUÁLNĚ:

Připravuji pro uzavřenou skupinu rodičů, kteří mají zájem pracovat na svém rodičovství, nedůvěřují rychlým návodům na děti a chtějí více porozumět svým dětem i sami sobě on-line kurz Devatero úspěšného rodiče. Již nyní se můžete přihlásit nezávazně, termín bude stanoven po naplnění skupiny. Přihlásit se můžete buď přes kontaktní formulář nebo přes mail info@eliskavondrackova.cz.

Zážitkově vedený ucelený kurz pro rodiče. Skládá se z devíti vzájemně provázaných lekcí. Je určen pro rodiče, prarodiče nebo pěstouny, kteří se zajímají o moderní trendy ve výchově, kteří si občas nevědí rady s výchovou dětí anebo prostě jen chtějí zlepšit celkovou atmosféru v rodině a partnerských vztazích.

Z kurzu si účastníci odnášejí konkrétní techniky a praktické návody pro zlepšení vztahů v rodině a pro takové pojetí výchovy, v němž z dětí krok za krokem vyrůstají lidé, kteří jsou samostatní, zodpovědní, sebejistí, kreativní, pohodoví a připravení se setkat s různými životními nástrahami a zdravě se s nimi vypořádat.

Jednotlivé lekce:

  1. Principy rodičovství založeného na demokratickém výchovném stylu
  2. Výchovné stereotypy převzaté z původní rodiny
  3. Cíle nevhodného chování dětí
  4. Posílení sebeúcty a sebedůvěry dítěte
  5. Přijímání dětských emocí
  6. Vyjadřování vlastních emocí
  7. Nastavení řádu a pravidel v rodině
  8. Alternativní přístup k řešení konfliktních situací
  9. Výchova jako dům s pevnými základy

Maximální počet účastníků kurzu je 15 osob.