Můj příběh začal před téměř dvaceti lety, kdy jsem po narození třetího z mých synů pochopila, že se ke své původní profesi lesní inženýrky nikdy nevrátím. Byla jsem chycena v kolotoči péče o děti, domácnost, dům, zahradu i nedávno ovdovělou, stále více na mojí péči závislou matku. 

V této situaci, kdy jsem sama nevěděla, jak se svým životem dále naložit, jsem se vrhla na studium. Vystudovala jsem sociologii a sociální práci na Masarykově univerzitě v Brně. Zájem o problémy rodin, výchovu dětí i problematiku stárnutí mě postupně přivedl k založení rodinného centra, rozvoji služeb pro rodiny v jiné organizaci, vytvoření a šíření nového konceptu vzdělávání rodičů, práci ve vedení sociálních služeb pro seniory, lektorství seminářů pro rodiče i pracovníky neziskových organizací....

Děti mezitím vyrostly a dospěly, moje aktivity se ještě rozšířily, získala jsem certifikát integrativního kouče... Mým stálým a hlavním zájmem je ale osobnostní rozvoj rodičů, zaměstnanců, vedoucích pracovníků i celých pracovních týmů.

Stále vedu kurzy a semináře pro rodiče, kteří si díky nim uvědomují své silné stránky a jsou schopni k rodičovství přistupovat nově, s novou chutí a s novým pohledem na své děti a jejich potřeby. Stále pomáhám rozvíjet silné stránky pracovníků pomáhajících profesí, podporuji jejich motivaci a chuť pracovat sama na sobě a na rozvoji své organizace

Veškerá moje lektorská a poradenská činnost směřuje k vnitřnímu posílení jednotlivce a k podpoře jeho síly a odvahy vzít svůj život do svých rukou, rozhodovat se na základě poznání sama sebe a usilovat o vlastní změnu místo snahy měnit své bližní v rodině nebo na pracovišti. 

Od roku 2003 poskytuji konzultace a poradenství v oblastech rozvoje osobnosti, vztahů v rodinách včetně mezigeneračního soužití, výchovy dětí od narození až po dospívání, efektivního rodičovství, prevence patologických jevů v rodinách. 

Zaměřuji se také na profesní rozvoj jednotlivých pracovníků i celých pracovních týmů především z oblasti sociálních a prorodinných služeb. Vedu semináře zaměřené na posílení rodičovských kompetencí, rozvoj osobnosti, komunikaci, zvládání výchovy, vedení týmu a řízení NNO. Působím také jako lektor programu Efektivního rodičovství, jsem zakladatelkou Institutu efektivního rodičovství a Centra poradenství a rozvoje.