Kompetence vedoucího pracovníka


Zážitkově vedený seminář věnovaný rozvoji základních psychosociálních dovedností důležitých pro práci vedoucího pracovníka v neziskové sféře. Jeho cílem je zprostředkovat účastníkům vhled do individuálních možností rozvoje a seberozvoje klíčových kompetencí z pohledu celoživotního modelu růstu.

Témata semináře:  

Základní pravidla veřejného vystupování, komunikace a prezentace
Sebepoznání, rozvoj osobnosti
Rozpoznání příznaků syndromu vyhoření
Zvládání konfliktních situací

Vedení týmuInteraktivní seminář, určený všem členům vznikajících a vyvíjejících se pracovních kolektivů, kteří se chtějí více dozvědět o fungování efektivního týmu, lépe zvládat jeho vedení a motivaci jednotlivých členů, chtějí zlepšit případně udržet týmovou spolupráci, překonat případné bariéry spolupráce a chtějí vybudovat silný, sebevědomý, kooperující tým.
Témata semináře:
Různé přístupy k vedení skupin a týmů
Fáze vývoje skupin a týmů a role manažera v jejich vývoji
Způsoby motivace zaměstnanců
Bariéry spolupráce, různorodost pohledu na cíl ve skupině

Strategické plánování

                


Seminář zaměřený na stanovení strategie organizace, která je vedle stanovení poslání jedním ze základních předpokladů pohybu vpřed a také udržitelnosti stávajících projektů. Abychom se mohli dobře orientovat a rozhodovat v každodenních praktických situacích, je třeba vědět, kam chce naše organizace, sdružení dojít, jaké podmínky musí na této cestě respektovat a které překážky bude muset pravděpodobně překonat. Na semináři budeme společně hledat přednosti, možnosti i omezení naší organizace a stanovovat dlouhodobé cíle a směry rozvoje.