Kompetence vedoucího pracovníka

Zážitkově vedený seminář věnovaný rozvoji základních psychosociálních dovedností důležitých pro práci vedoucího pracovníka v neziskové sféře. Jeho cílem je zprostředkovat účastníkům vhled do individuálních možností rozvoje a seberozvoje klíčových kompetencí z pohledu celoživotního modelu růstu.
Témata semináře:
- Základní pravidla veřejného vystupování, komunikace a prezentace
- Sebepoznání, rozvoj osobnosti
- Rozpoznání příznaků syndromu vyhoření
- Zvládání konfliktních situací

Vedení týmuInteraktivní seminář, určený všem členům vznikajících a vyvíjejících se pracovních kolektivů, kteří se chtějí více dozvědět o fungování efektivního týmu, lépe zvládat jeho vedení a motivaci jednotlivých členů, chtějí zlepšit případně udržet týmovou spolupráci, překonat případné bariéry spolupráce a chtějí vybudovat silný, sebevědomý, kooperující tým.
Témata semináře:
- Různé přístupy k vedení skupin a týmů
- Fáze vývoje skupin a týmů a role manažera v jejich vývoji
- Způsoby motivace zaměstnanců
- Bariéry spolupráce, různorodost pohledu na cíl ve skupině


Strategické plánování

                


Seminář zaměřený na stanovení strategie organizace, která je vedle stanovení poslání jedním ze základních předpokladů pohybu vpřed a také udržitelnosti stávajících projektů. Abychom se mohli dobře orientovat a rozhodovat v každodenních praktických situacích, je třeba vědět, kam chce naše organizace, sdružení dojít, jaké podmínky musí na této cestě respektovat a které překážky bude muset pravděpodobně překonat. Na semináři budeme společně hledat přednosti, možnosti i omezení naší organizace a stanovovat dlouhodobé cíle a směry rozvoje.