Koučink je metoda hledání vlastních zdrojů a vnitřní síly, která umožní člověku nalézat nové cesty, dodá mu energii k uskutečnování změny ať už navenek nebo uvnitř sama sebe. Každý z nás je expertem na vlastní život, práci, rodinu. Nikdo nezná naši situaci lépe a podrobněji, než my sami. Na druhé straně náš pohled může být zastřen stereotypem, neschopností nadhledu. Dobrý průvodce nám umožní podívat se na vlastní život i na vlastní zdroje, motivace, možnosti novýma očima a z nového, často nečekaného úhlu pohledu. Jedná se o jednorázová nebo opakovaná setkání, podle potřeb a možností koučovaného.

"Chci-li dojít k cíli, musím vědět, kam jdu a kde se nacházím."

Nabízím pro jednotlivé pracovníky i pro pracovní týmy profesní koučink, který poskytne zpětnou vazbu a umožní nastartovat změny v pracovním kolektivu s ohledem na zlepšení nejen pracovního výkonu, ale především vztahů, atmosféry na pracovišti a duševní hygieny každého pracovníka.

Pracuji především s týmy z oblasti sociálních služeb a z oblasti prorodinných organizací (např. mateřská a rodinná centra)