Semináře


Jednorázová setkání pro rodičeJednorázová setkání pro skupiny rodičů ve školách, školkách, mateřských centrech, farnostech apod. Nabízím semináře dle Vašich požadavků nebo konkrétní témata z mé nabídky.
Devatero


Kurz pro rodičeKurz pro rodiče, který v devíti lekcích ukáže méně i více zkušeným rodičům nový pohled na výchovu jejich dětí. Dodá jim sebedůvěru, naučí je osvědčené komunikační techniky a podpoří je v jejich cíli - být úspěšným rodičem.

Individuální koučink


Cesta poznání a nalezení skutečného řešení své situace


Jedná se o jednorázový koučink nebo pravidelná setkání podle Vašich potřeb a typu řešeného problému, která probíhají formou rozhovoru mezi koučovaným a koučem, ve vztahu vzájemné důvěry.

Devatero plus


Navazující semináře pro absolventyProhlubující semináře pro ty, kteří prošli základním kurzem Devatero úspěšného rodiče. Zážitkovou formou prohloubí vybraná témata ze základního kurzu.