JEDNOTLIVÉ SEMINÁŘE

Mamánek...

...nebo odvážný školák?

Zodpovědnost děti nezískají jen tak bez rodičovské pomoci. Odstřižení od neviditelné mateřské pupeční šňůry je cesta dlouhá a namáhavá. Čím dříve začnete svým dětem pomáhat s převzetím zodpovědnosti, s budováním odvahy, sebedůvěry, tím snadněji se zodpovědnými, samostatnými a odvážnými stanou.

Trojka - to je dobře!

... jak ocenit neúspěch?

Tlak na výkon, bezchybnost, dokonalost drtí dospělé a mnohem více i děti. Nikdo z nás není dokonalý a nikdo nemůže dokoalost očekávat ani od svých dětí. Ve všem, co dělají, bychom ale měli dokázat nalézt něco pozitivního. Podpořit i neúspěšné dítě a pomoci mu najít vlastní sebedůvěru je je někdy těžký, ale ne nesplnitelný úkol rodičů.

Jo, dobrý...

...proč s námi nemluví?

Taky si někdy po příchodu domů připadáte jako vyšetřující soudce, který se snaží ze svého dítěte vymámit alespoň nějakou informaci o uplynulém dni? Na nejrůznější dotazy slyšíte jen odpověď - hmm..., jo..., nic..., dobrý... Jak s dětmi mluvit a jak jim naslouchat, aby s rodiči mluvily?

Běž do toho!

...musím, nebo chci?

Cokoli v životě děláme, má nějaký důvod. Motivace k našim činům vychází buď z nás samotných, nebo jsme nuceni svým okolím. Nuceni strachem. Strachem z toho, co bychom mohli ztratit. Jedná se o vnější motivaci, kdy nás k činům pohání obava z trestu nebo touha po odměně. Mnohem trvalejší je ale motivace vnitřní, vycházející z vlastní touhy po tom, danou věc udělat. Jak ji ale v dětech probudit a jak ji dále posilovat?

A co zajímá vás?

Seminář přímo dle potřeby rodičů, zaměřený na komunikaci, pochopení chování dítěte, podporu, hledání nových řešení konfliktních situací ...