Výchova kluků

03.11.2022

Jste rodiči synů? Pak možná přemýšlíte, jak k nim přistupovat, abyste moudře rozlišovali a respektovali jejich vývojová specifika. Seminář je určen rodičům, kteří:

  • chtějí svým synům více porozumět a pochopit jejich svět
  • chtějí při výchově respektovat specifika pohlaví
  • chtějí se dozvědět více o klíčových obdobích ve vývoji chlapců
  • chtějí porozumět roli matky a otce v životě synů
  • potřebují povzbuzení, aby dokázali přijmout, že některé projevy chlapců neznamenají "zlobení", i když jsou pro rodiče náročné.

Na semináři se budeme zabývat především tím, jak k chlapcům v každodenním rodinném provozu přistupovat, abychom podpořili vše pozitivní, co s jejich mužstvím souvisí, a zároveň abychom s nimi nebojovali, ale spolupracovali a podporovali je na jejich cestě k mužské dospělosti.