Smluvní podmínky

Přihláška

K přihlášení do kurzu zájemci využívají on-line přihlášení na adrese www.eliskavondrackova.cz . V případě specifických požadavků či dotazů vázaných k přihlášení, nás, prosím, kontaktujte na info@eliskavondrackova.cz nebo 731 402 736.

Vaše přihláška je závaznou objednávkou zavazující k platbě, přihlášením souhlasíte s cenou příslušného kurzu, kterou se tímto zavazujete uhradit. Do přihlášky, prosím, uvádějte platné kontaktní údaje, včetně telefonního čísla, usnadníte tím komunikaci a organizaci kurzu. Na zadané kontaktní údaje Vám pošleme platební údaje, před kurzem zasíláme organizační informace a pozvánku na kurz.

Po odeslání přihlášky budete obratem informováni o přijetí Vaší přihlášky a fakturu. Potvrzení o přijetí platby zašleme na vyžádání. Přihláška přijatá po naplnění kapacity kurzu, nebo po datu, kdy bylo rozhodnuto o zrušení kurzu, bude po dohodě s účastníkem zařazena do následujícího kurzu, nebo stornována. Pokud neobdržíte email s informacemi, prosím, zkontrolujte, zda není ve spamu. Případně nás kontaktujte emailem či telefonicky.

Odesláním přihlášky do kurzu vyjadřuje účastník souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů Mgr. Elišce Vondráčkové za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.

O konání kurzu rozhodujeme na základě přijatých přihlášek a plateb nejpozději 1 týden před konáním jednodenních a dvoudenních kurzů, u kurzů delších jsou to 2 týdny. O případném zrušení kurzu z důvodu nedostatečně naplněné kapacity nutné pro jeho konání jsou přihlášení bez prodleně informováni a zaplacené kurzovné je vráceno dobropisem na bankovní účet, ze kterého byla platba odeslána.

Nejpozději týden před konáním kurzu obdrží přihlášený informace o místě konání, časovém harmonogramu, a dopravě do místa konání akce. V případě, že se jedná o online kurz, zasíláme Vám materiály ke kurzu v elektronické podobě, link a návod pro připojení do online rozhraní, ve kterém bude online kurz probíhat.

Faktura a platba

Fakturu vystavujeme obratem se splatností 14 dní. Platbu přihlášený provede bankovním převodem na základě zaslaných údajů ve faktuře. Pro snadnou identifikaci platby, prosím, nezapomeňte uvést variabilní symbol. Úhradu bankovním převodem provádíte před termínem konání semináře – kurzu (dle data splatnosti uvedeném na faktuře) na účet č. 124184757/0300 pod variabilním symbolem shodným s číslem faktury. Místo v kurzu je Vám rezervováno do data splatnosti faktury.

Storno podmínky

Přihlášku je možno stornovat z vážných důvodů. Odhlášení z vybraného vzdělávacího programu lze provést písemně - e-mailem nejpozději 5 dnů před zahájením kurzu na email info@eliskavondrackova.cz

V případě odhlášení 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši,

V případě odhlášení 19 – 6 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno ve výši 70 % z celkové částky,

V případě odhlášení

ve lhůtě kratší 5 dnů

před školením (den, kdy školení probíhá, se do lhůty nezapočítává) nebo neúčasti je na úhradu vzniklých nákladů účtován stornovací poplatek ve výši

100%

ceny vzdělávacího programu.

Účast na kurzu je možné na základě individuální dohody bezplatně odložit nebo převést na někoho jiného. Dostanete-li se do potíží, které brání Vaší účasti na objednaném kurzu, ozvěte se nám co nejdříve, bude-li to možné, najdeme společně řešení.

Změna termínu kurzu či lektora kurzu může nastat v případě vážných a mimořádných důvodů – o těchto skutečnostech účastníky neprodleně informujeme prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v přihlášce.

Aktualizováno dne 1. 8. 2023